Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Lăk

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35616

Nghiên cứu ứng dụng một số tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững tại Vườn Quốc Gia Bái Tử Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35617

Phát triển du lịch bền vững tỉnh Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35576

Phát triển du lịch làng quê vùng đồng bằng sông Hồng giáp Hà Nội góp phần thu hút khách du lịch và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35579

Phát triển du lịch homestay tại Việt Hải – Cát Bà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35559

Chiến lược phát triển chuỗi nhà hàng Kiều Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35562

Giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tính thời vụ đến du lịch Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35543

Các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch MICE tại TP. Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35527